KOLOIDNÍ STŘÍBRO NANO-Ag 100ppm, 250ml

Účinný antimikrobiální prostředek používaný v lékařství, kde snižuje riziko infekcí a urychluje hojení ran. Využívá se i pro čištění a ošetření vody, textilií a dalších povrchů předmětů.

620 Kč
Stříbro má dlouhou a zajímavou historii použití jako antimikrobiálního přípravku v péči o lidské zdraví. Je využíváno pro použití při čištění vody, v péči o rány a kostní protézy, při rekonstrukční ortopedické chirurgii či v inteligentních textiliích. Pokrok v biotechnologiích umožnil začlenění stříbra do tkanin pro klinické použití, aby se snížilo riziko nozokomiálních infekcí (nákaz v souvislosti s hospitalizací pacientů v nemocničním zařízení) a do textilií pro osobní hygienu.1

Řada výzkumných vědeckých prací se věnuje antimikrobiálním účinkům koloidního nano-stříbra a jeho využití při hojení ran. Studie2 uvádí, že gel s koloidním stříbrem byl účinný při prevenci biofilmových infekcí způsobených gramnegativními i grampozitivními bakteriemi.

Aktuální výzkumy ukazují, že nano-stříbro vykazuje také účinky proti virům, kupř. studie3 publikovaná v roce 2019 popisuje účinek nano-stříbra proti HSV-1, HAV-10, and CoxB4 virům.


V současné době probíhá ve spolupráci Doc. Ing. Petra Kaštánka PhD., vynálezce preparátu a ředitele výzkumné spol. EcoFuel Laboratories s.r.o., která vyrábí účinnou látku preparátu, a předních akademických institucí v ČR, testování účinků preparátu proti prasečímu koronaviru (který je odolnější než lidský kmen vůči desinfekci). Aktuálně také probíhají testy s cílem prokázat, jak dlouho po nanesení na textilii zůstává zachován antimikrobiální efekt.1Curr Probl Dermatol. 2006;33:17-34: Silver in health care: antimicrobial effects and safety in use.
2J Wound Care. 2017 Apr 1;26:S16-S24: The ability of a colloidal silver gel wound dressing to kill bacteria in vitro and in vivo.
3Int J Nanomedicine. 2019 Aug 6;14:6217-6229: Antiviral potential of green synthesized silver nanoparticles.

 

KOLOIDNÍ STŘÍBRO NANO-Ag Neobotanics obsahuje částice nano-stříbra stabilizované přírodním polymerem (v potravinářské kvalitě) a je unikátní tím, že použité nano stříbro (či také koloidní stříbro) není vyrobeno obvyklým postupem elektrolýzy, nýbrž vlastní vyvinutou patentovanou technologií NeoMicelle řízené tvorby stabilizovaných nanočástic Ag(0). Ta garantuje ve výsledném produktu extrémně nízký obsah jednomocných iontů stříbra Ag(+), které jsou nežádoucí a naopak mohou být pro organismus toxické (tyto jednomocné ionty Ag(+) typicky vznikají při elektrolytické přípravě koloidního stříbra).

Technologie NeoMicelle, vyvinutá českou výzkumnou společností EcoFuel Laboratories s.r.o. v rámci výzkumných grantových projektů, navíc umožňuje během přípravy koloidního nano stříbra cíleně řídit tvorbu nanočástic a ovlivňovat jejich tvar, velikost a vlastnosti a připravovat tak nanočástice s optimálními antimikrobiálními účinky. Tato technologie je ekologicky šetrná a „zelená“, používá jako médium vysoce čištěnou vodu s velmi nízkou vodivostí a přírodní potravinářský polymer jako stabilizátor nanočástic, zajišťující jejich dlouhou životnost a vysokou účinnost produktu.

Typickým znakem kvalitních vodních disperzí nano-stříbra je žlutá až žluto-hnědá barva produktu a lehce namodralá opalescence roztoku, viditelná zejména pod umělým osvětlením, kupř. pod zářivkou. Řada produktů na trhu je bezbarvá, či toto charakteristické žluto-hnědé zbarvení nemá – to je znamení, že produkt neobsahuje dostatečné množství účinných nanočástic stříbra, ale spíše nežádoucí iontové stříbro Ag(+).


 

Demineralizovaná voda, koloidní stříbro (100mg/L, střední velikost částic < 100 nm), Acacia Senegal Gum (přírodní polymer v potravinářské kvalitě). Obsah koloidního stříbra v nano-formě 100mg/L

Koncentrovaný produkt je možné snadno ředit na libovolnou nižší koncentraci (nejčastěji 5-20 ppm) destilovanou vodu, při ředění kohoutkovou vodou může dojít k postupné aglomeraci částic a snížení účinnosti produktu.
SKLADOVÁNÍ:

Skladujte nejlépe v chladu v ledničce, či při teplotě do max 25°C. Chraňte před mrazem. H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí. P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P501 Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů. Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Varování:

Po aplikaci na textil může přípravek způsobit jejich nevratné zbarvení.

UPOZORNĚNÍ:

Účelem tohoto produktu není diagnostikovat, léčit, nebo předcházet žádné nemoci. Používáním této webové stránky souhlasíte s dodržováním zásad ochrany osobních údajů a všech smluvních podmínek uvedených na této webové stránce.

KONTROLA KVALITY:

Aby zajistila vysokou kvalitu všech produktů provádí NEOBOTANICS® spolehlivé a transparentní testování. Každá fáze výrobního procesu je pečlivě sledována a průběžně testována v našich vlastních laboratořích kontroly kvality.

Bezpečnostní list přípravku je k dispozici na vyžádání na info@neobotanics.cz

Další doporučené produkty:

NAPOSLEDY PROHLÍŽENÉ: