Lipozomální vitamín C – pozor na kvalitu produktů na trhu!

Doc. Ing. Petr Kaštánek, PhD.

6/2022

Vitamin C (kyselina L-askorbová) patří mezi nejdůležitější vitaminy. Významně ovlivňuje aktivitu řady hlavních regulačních systémů v těle, a to nervového, endokrinního a imunitního. Člověk neumí vitamin C vytvářet a musí jej tedy získávat z potravy, případně z doplňků stravy. Vitamin C přispívá k normální funkci imunitního systému, snížení míry únavy a vyčerpání, ochraně buněk před oxidativním stresem, normální psychické činnosti, normální činnosti nervové soustavy, normální tvorbě kolagenu pro normální funkci krevních cév, kostí, chrupavek, dásní, kůže a zubů, normálnímu energetickému metabolismu a regeneraci redukované formy vitaminu E

Enkapsulace bioaktivních látek do lipozomů, původně limitovaná na oblast farmaceutických přípravků, je aktuálně jedním z nejmodernějších trendů v odvětvích nutraceutik i funkční kosmetiky, neboť může stále uvědomělejším zákazníkům nabídnout produkty s vysokou biologickou dostupností a dlouhou stabilitou bioaktivních látek, formulované s využitím modernějších vědeckých i technologických poznatků.

Lipozomy jsou sférické vezikuly sestávající z jedné nebo více koncentrických fosfolipidových dvojvrstev, které obklopují jádro tvořené vodou nebo vodným roztokem hydrofilních látek (v našem případě vitaminu C). Vzhledem k tomu, že lipozomy jsou netoxické a biologicky odbouratelné, představují účinný systém pro podávání řady léčiv i nutraceutik. V klinických studiích se uvádí, že lipozomy zlepšily terapeutickou účinnost léčiv díky stabilizaci sloučenin, překonání překážek buněčného a tkáňového příjmu a zvýšení biodistribuce léčiv do cílových míst při současné minimalizaci systémové toxicity.

 

Účinné podávání vitaminu C orální cestou vyžaduje snížení rychlosti jeho degradace ve střevě a usnadnění jeho absorpce. Vitamin C se obvykle podává orálně v krystalické formě nebo jako roztok, což ho činí náchylným k degradaci v gastrointestinálním traktu, zejména v přítomnosti iontů kovů. Degradaci vitaminu C lze účinně snížit jeho spojením s hydrofilně-hydrofobním rozhraním, které mohou zajistit lipidové agregáty, jako jsou právě lipozomy. Snižují degradaci vitaminu C v gastrointestinálním traktu, zpomalují jeho uvolňování a zvyšují absorpci. Lipozomy také zmírňují případné poruchy funkce gastrointestinálního traktu, což umožňuje aplikaci vyšších dávek vitaminu C po delší dobu. Kromě toho nelze přehlédnout, že lipidy, zejména fosfatidylcholiny, jsou důležitou složkou vyvážené stravy.

Problémem trhu s lipozomálními přípravky je jeho velmi rychlá expanze. Díky této enormní rychlosti ještě nebyly nastaveny standardy kvality, co se týče účinnosti enkapsulace a dalších charakteristik. Kvalita lipozomů významně závisí na výrobní technice. Výrobce preparátu musí mít k dispozici pokročilou instrumentální zobrazovaní a analytickou techniku, umožňující kvantifikovat klíčové charakteristiky enkapsulovaných částic, jako jsou například velikost částic (často v řádu stovek nanomentrů) či polydisperzní index, jakož i techniky a zařízení, které určují stabilitu produktu a biologickou dostupnost aktivní látky. Tyto informace však běžně nejsou se spotřebitelem komunikovány, ani u většiny komerčně disponibilních produktů tyto parametry nejsou měřeny.

Současný nutraceutický trh s lipozomálními produkty (zejména lipozomálním vitamínem C) je nejen velmi rychle a dynamicky rostoucí, ale zejména díky technologické a odborné náročnosti je velmi obtížně pochopitelný pro běžného spotřebitele. To s sebou nese i velké množství produktů doprovázených přehnanými či dokonce lživými tvrzeními, v nichž je často obtížná orientace i pro odborné pracovníky.

 

V současné době jsou na trhu dva typy lipozomálních produktů, je v tekuté formě a v práškové formě.

Byť jsou kapalné lipozomální preparáty uživatelsky přívětivé, vyznačují se řadou technologických problémů – pro zajištění mikrobiální ochrany preparátu je nezbytné přidávat alkohol nebo konzervanty, což činí výrobek nevhodným pro děti či osoby citlivé na alkohol. Produkty mají také typicky omezenou trvanlivost a po otevření produktu je většinou nezbytné skladování v chladu. Nepříjemná chuť bývá často potlačena vysokým obsahem cukru, což činí preparát nevhodným pro děti i diabetiky, resp. neodpovídá zásadám zdravé výživy.  Lipozomy v kapalné formě mohou časem měnit velikost, strukturu, charakter z uni- na multi-lamelární, atd., což může vést i ke změně stability a biologické aktivity preparátu. V některých značkách produktů pak lipozomy vůbec nejsou přítomné, nebo je jich pouze minimální množství a většina vitaminu C může být přítomna v roztoku kolem lipozomů!

Problémy jsou však i s práškovou formou preparátů, dostupných na trhu: některé značky pouze jednoduše míchají za sucha práškový fosfolipid s práškovým doplňkem stravy (kyselinou askorbovou) a výslednou směs označují za lipozomální, přičemž v materiálu žádné lipozomy nejsou, ani se ve výrazném množství spontánně nevytvoří v zažívacím traktu po pozření takové směsi. Takové přípravky se pak mohu vyznačovat výrazně nižší cenou, avšak jejich účinek na organismus se neliší od normálního vitaminu C. Někteří výrobci také za lipozomální formu vydávají organické soli kyseliny askorbové, jako je askorbyl palmitát. Klasickou cestou, vedoucích k vytvoření funkčního preparátu je nákladný postup, kdy se nejprve rozpustí společně kyselina askorbová a fosfolipidy (nebo lecitin), vhodnou technikou vytvoří kapalná lipozomální směs a ta následně vysuší šetrnou technikou, jako je sprejové sušení, kde jsou kapénky roztoku vystaveny vyšší teplotě pouze po zlomek vteřiny, a je tak zabráněno rozkladu citlivého vitaminu C. Takto vytvořený prášek se někdy nazývá pre-lipozomální nebo proto-lipozomální, a po jeho rozmíchání ve sklenici vody, nebo po požití se v nápoji či přímo v trávicím traktu z prášku samovolně vytvoří kapalné lipozomy. Je tedy zřejmé, že takový výrobní postup je technologicky náročný a nákladný.

 

Na co si tedy při nákupu jako spotřebitel dát pozor a jak poznat kvalitní lipozomální vitamin C?

Tvoří-li přípravek v trávicím traktu opravdu lipozomy, může poznat pouze odborník s využitím pokročilých přístrojů, jako je elektronový skenovací mikroskop. Ale i vy sami můžete zůstat bdělí - dávejte si pozor na podezřele levné výrobky. Liposomální technologie, jak bylo výše naznačeno,  je nákladná a to se promítá ve vyšší ceně preparátů. Nakupuje od prověřených, tradičních značek, zaštítěných reálnými odborníky z akademické sféry. Hledejte ve složení přípravků lecitin nebo fosfolipidy, které jsou v lecitinu přítomné. Ty vytváří strukturu lipozomu, bez nich se nejedná o lipozomální (či pro-lipozomální) preparát.

 

 

Obr 1: Fotografie práškových lipozomálních struktur NEOLIPO C z transmisního elektronového mikroskopu.

Shop now

Vyzkoušejte naše funkční gely proti cellulitidě ve výhodných setech