NEOBOTANICS® JAKO VĚDECKÝ PROJEKT

Značka Neobotanics® vznikla na základě vědeckého výzkumu, který je realizován prostřednictvím výzkumné laboratoře EcoFuel Laboratories pod vedením Ing. Petra Kaštánka, PhD., ve spolupráci s významnými českými vědeckými institucemi (Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, centrum BIORAF). Produkty Neobotanics® jsou opakovaně testovány z hlediska kvality a čistoty suroviny, metody zpracování, obsahu účinných látek a absence mykotoxinů, pesticidů a těžkých kovů a to i ve spolupráci s předními vědeckými kapacitami na bezpečnost a analýzu potravin. 

„Víme, že jedinečné vlastnosti superfood nejsou automatickou zárukou vysoké kvality doplňků výživy z nich vyrobených. Kontaminace toxickými látkami může pocházet z vody či vzduchu v průběhu pěstování, sušení a dalšího nakládání se surovinou. Díky vlastní laboratoři  a zejména špičkovému zázemí našich projektových partnerů jsme schopni zajistit pro naše produkty kvalitní, testované suroviny, prosté kontaminace těžkými kovy, pesticidy či mykotoxiny.“

Ing. Petr Kaštánek, PhD.

Ředitel a zakladatel výzkumné laboratoře EcoFuel Laboratories, která se specializuje na celý řetězec výzkumu a využití mikroskopických řas pro produkci bioaktivních látek. Přednáší na VŠCHT Praha a ředitelem centra BIORAF.podpis

CERTIFIKACE

Svým zákazníkům nabízíme pouze to, co bychom si přáli sami pro sebe. Kvalitní produkt. Proto jsme dlouho vybírali mezi mnoha zemědělci nabízející bio i nebio surovinu. Jejich kvalitu jsme následně sami ověřovali přísnými laboratorními testy, abychom zjistili, zdali splňují veškeré naše požadavky.
A těmi jsou:

R

pochází z ekologického zemědělství – šetrný a udržitelný přístup k životnímu prostředí

R

prostý mykotoxinů a pesticidů – kvalitní zpracování, sušení a skladování suroviny

R

prostý těžkých kovů – ochrana proti kontaminaci

Kontaminace těžkými kovy může pocházet z vody či vzduchu v průběhu pěstování, sušení anebo i převozu suroviny. A proto je velice důležité vybírat mezi pěstiteli takové, jejiž analýzy surovin dokazují, že těžké kovy neobsahují. Například u chlorelly, kterou užíváme právě proto, abychom tělu dopomohli se zbavit nahromaděných těžkých kovů je nesmyslné, abychom je s ní do těla naopak přijímali!

CERTIFIKÁTY POTVRZUJÍCÍ ABSENCI PESTICIDŮ A MYKOTOXINŮ

Důvěřuj, ale prověřuj. Jako kovaní a zapálení vědci se tímto starým českým pořekadlem stále řídíme. Certifikáty bio kvality bohužel nepotvrzují vysokou kvalitu produktu ve všech směrech a proto jsme vybírali mězi těmi pěstiteli, jejichž surovina, certifikovaná jako BIO produkt, taktéž prošla i našimi přísnými testy ohledně nepřítomnosti mykotoxinů a pesticidů. Tyto nákladné testy bohužel nedělá každý, ale my víme, že jelikož testování na přítomnost pesticidů a mykotoxinů není povinné, mnoho producentů (obzvláště z Číny) na toto hřeší. Proto jsme jejich zhotovení brali jako nutnost. Níže můžete nahlédnout do analýzy zkoumající přítomnost či nepřítomnost 280 druhů pesticidů a 57 druhů mykotoxinů. Žádné se u naší Spiruliny, Chlorelly a Zeleného ječmene nenašly!

NEOBOTANICS Chlorella BIO certifikát
Posudek SZÚ Chlorella BIO
NEOBOTANICS Spirulina BIO certifikát
Certifikát Zelený ječmen BIO
NEOBOTANICS Zelený ječmen BIO certifikát
Neobotanics Certifikát o posouzení zdravotní bezpečnosti od SZÚ

CERTIFIKÁTY BIO KVALITY

Nemyslíme si, že BIO produkty a ekologické zemědělství je něco “extra”. Naopak! My věříme, že produkty prosté chemických konzervantů, barviv a jiných aditiv by měli být “standardem” a ekologický a udržitelný přístup k pěstování plodin považujeme za jediný rozumný způsob zemědělství.

V našem sortimentu máme zařazeny produkty, které jsou certifikované jako BIO a taktéž celou naší firmu jsme podrobili zkoumání kontrolních úřadů, zdali splňujeme přísná pravidla na zacházení a skladování s bio produkty. Prošli jsme na jedničku a příslušné certifikáty nabízíme k náhledu níže.

Certifikát BIO_EcoFuel
Certifikát BIO_BIOCEN
 Neobotanics Ing. Petr Kaštánek, PhD.
Neobotanics
Neobotanics