Udržitelný rozvoj

šetrné k životnímu prostředí

Přírodní zdroje Země a její absorpční kapacita pro znečišťující látky je omezená. "Udržitelný rozvoj" si klade za cíl zodpovědně využívat omezené zdroje, aby současné i budoucí generace na celém světě mohly vést důstojný život - podle svých potřeb.

NEOBOTANICS® již léta věnuje pozornost získávání a produkci svých surovin. Společnost se podílí na mnoha vědeckých projektech , které mimo jiné mají zajistit udržitelnou dodávku inovativních kosmetických surovin i v budoucnu.

Také naše obaly dnes musí být nejen vizuálně atraktivní a splňovat individuální bezpečnostní požadavky specifické pro daný produkt, ale také musí být ekologicky kompatibilní.

Ve vývoji produktů a obalů neustále hledáme optimalizační potenciál na všech úrovních a vyvíjíme alternativní řešení cílená na životní prostředí a zdroje a zohledňující zvýšené ekologické nároky. Téma udržitelnosti má pro nás vysokou prioritu a neustále proto pracujeme na optimalizaci našich produktů v souladu se zásadami udržitelnosti „předcházet, snižovat, znovu použít a recyklovat“ .

Náš cíl:

Chceme optimalizovat využití zdrojů a materiálů na všech úrovních, bez ohledu na to, zda se jedná o obalové materiály, spotřebu energie nebo emise CO2. Za tímto účelem jsme definovali dlouhodobá strategická opatření, která důsledně provádíme prostřednictvím plánu udržitelnosti. Patří mezi ně například nové, vylepšené procesy, optimalizace stávajících obalových řešení, nebo hledání alternativ balení šetrnějších k životnímu prostředí. Z tohoto důvodu jsme se záměrně vyhnuli použití složitého vnějšího obalu a návodu k použití. To snižuje odpad z obalů a chrání životní prostředí.

Popis produktu, návod k použití, varování a další informace jsou podrobně uvedeny na produktech a na našich webových stránkách a měly by odpovídat na všechny otázky týkající se produktu.

Máte-li jakékoli dotazy, neváhejte nás kontaktovat.
Ozveme se Vám co nejdříve!