KOLOIDNÍ STŘÍBRO

KOLOIDNÍ STŘÍBRO NANO-Ag pod značkou NEOBOTANICS k ošetření pokožky či povrchu předmětů využívající antimikrobiálních účinků nano-částic stříbra.

Obsahuje částice nano-stříbra stabilizované přírodním polymerem (v potravinářské kvalitě) a je unikátní tím, že není vyrobeno obvyklým postupem elektrolýzy, nýbrž vlastní vyvinutou patentovanou technologií NeoMicelle řízené tvorby stabilizovaných nanočástic Ag(0). Ta garantuje ve výsledném produktu extrémně nízký obsah jednomocných iontů stříbra Ag(+), které jsou nežádoucí a naopak mohou být pro organismus toxické (tyto jednomocné ionty Ag(+) typicky vznikají při elektrolytické přípravě koloidního stříbra).

Technologie NeoMicelle, navíc umožňuje během přípravy koloidního nano stříbra cíleně řídit tvorbu nanočástic a ovlivňovat jejich tvar, velikost a vlastnosti a připravovat tak nanočástice s optimálními antimikrobiálními účinky.  Naše technologie je také ekologicky šetrná a „zelená“, používá jako médium vysoce čištěnou vodu s velmi nízkou vodivostí a přírodní potravinářský polymer jako stabilizátor nanočástic, zajišťující jejich dlouhou životnost a vysokou účinnost produktu.

Běžná cena 620 Kč Vyprodáno