Novinky z českého výzkumu využití konopí

Přední čeští vědci a lékaři potvrzují pozitivní účinky účinných látek z konopí, tzv. kanabinoidů (CBD) na lidský organismus. Kanabinoidy působí proti různým bakteriím, jsou protizánětlivé a mají antioxidační účinky. Speciální týmy vědců nyní zkoumají výběr, pěstování a nejvhodnější zpracování konopí pro lékařské a kosmetické účely. Již nyní ale představují vhodnou dermatokosmetiku pro ošetření kožních zánětů a ran.

Ve své výzkumné činnosti a v několika realizovaných farmaceutických a biotechnologických výzkumných projektech a následně při vývoji nových produktů neustále zjišťujeme, že jsou na trhu opravdu velké rozdíly mezi jednotlivými produkty s obsahem CBD. Nejedná se pouze o cenu, ale hlavně o jejich složení a tím i účinnost. Výzkumy potvrdily, že mnoho kanabinoidů opravdu vykazuje řadu biologických aktivit, jako je působení proti patogenním bakteriím, antioxidační účinky a zejména redukce zánětlivých faktorů, a produkty je obsahující tak mají potenciál pomáhat na řadu zdravotních, zejména kožních problémů, důležité ale je vědět, co u jejich výběru sledovat,“ říká Doc. Ing. Petr Kaštánek, PhD., vědec, ředitel a zakladatel výzkumné laboratoře EcoFuel Laboratories a značky Neobotanics.

Společnost EcoFuel v posledních letech participuje na pěti výzkumných, státem podpořených projektech, zaměřených na výzkum využití konopí a jeho účinných látek – kanabinoidů (CBD).

Povedlo se nám sestavit několik špičkových expertních týmů, zahrnujících vedle výzkumníků z naší společnosti také přední české vědce a lékaře z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, Botanického ústavu Akademie věd ČR, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a Ústavu chemických procesů Akademie věd ČR. Tyto týmy pokrývají celou problematiku pěstování, analýzy a zpracování konopí, jakož i vývoje a testování kosmetických a medicinálních preparátů,“ říká doc. Kaštánek.

Výzkum konopí byl zahájen v Centru kompetence pro výzkum biorafinací BIORAF, podpořený agenturou TAČR, kde byly realizovány rozsáhlé indoor experimenty s kultivací konopí. Na to navázal výzkum v rámci národního centra kompetence BIOCIRTECH, kde byly vyvinuty jednak pokročilé metody izolace účinných látek z konopí – kanabinoidů, jednak byly aplikovány metody tzv. cirkulární ekonomiky, komplexně zhodnocující celou zbytkovou biomasu konopí, v našem případě na inovativní sorbenty na bázi aktivního uhlí z konopných stonků. Pro průmyslové využití byly též získány nové účinné látky z kořenů konopí. V programu podpořeném Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR jsou vyvíjeny preparáty na bázi mikroorganismů, které umožňují jednak ekologickou produkci konopí bez využití běžných průmyslových hnojiv a pesticidů, jednak umožňují zvýšit produkci žádaných kanabinoidů. Povedlo se vyvinout nový biopreparát, jehož aplikace během růstu konopí zvyšuje o desítky procent výtěžek účinných látek. V rámci tohoto projektu je také provozována licencovaná experimentální pěstírna konopí, v níž se produkuje více než 50 různých odrůd zejména konopí pro léčebné účely, lišících se profilem účinných látek. Specifické kombinace více než 800 látek obsažených v těchto odrůdách odpovědné za odlišné bioaktivní účinky každé odrůdy. Toto složení je v projektu detailně analyzováno a pomocí unikátní robotické stanice, schopné realizovat tisíce experimentů, jsou vyhodnocovány desítky biologických aktivit extraktů, získaných z těchto odrůd.

To nám dává obrovské množství informací o tom, které účinné látky či jejich kombinace jsou odpovědné kupř. za zjištěnou silnou antimikrobiální, antioxidační, protirakovinovou či protizánětlivou aktivitu. Také nám to odpovídá na otázky, které odrůdy a zejména jaké postupy zpracování jsou vhodné pro konkrétní choroby či problémy pacientů,“ dodává doc. Kaštánek.

Na všechny tyto aktivity navázal v letošním roce projekt základního výzkumu mezi VŠCHT Praha a IKEM, kladoucím si za cíl objasnit mechanismy protizánětlivých účinků kanabinoidů, což může ve svém důsledku vést k vývoji nových léčiv. Důležitou součástí projektu je i studium synergetických účinků jednotlivých látek z konopí a vývoj metod zvyšujících biodostupnost takových formulací pro organismus a s tím spojené výšení účinnosti terapie.

Řada těchto objevů a formulací, realizovaných ve výzkumných projektech, cílených primárně do moderní farmaceutické oblasti a léčby kožních zánětů a ran, však nachází již nyní uplatnění v oblasti dermatokosmetiky.

Co sledovat při koupi produktů s CBD?

V posledních letech se na trhu objevilo velké množství CBD produktů. Vzhledem k složitostem problematiky je však jistější kupovat pouze produkty renomovaných výrobců, kteří disponují potřebnými certifikacemi a důslednou standardizací a kontrolou kvality produktů a s jasně uvedeným složením produktů. Pozor také na přehnané sliby, že konopné produkty jsou „zázračný všelék“.

Řada na trhu běžně dostupných konopných přípravků také obsahuje pouze olej z konopných semen. Byť má tento olej pozitivní vliv na pokožku (podobně jako řada jiných rostlinných olejů), CBD ani jiné bioaktivní kanabinoidy se v něm však prakticky nevyskytují.  Na rozdíl od těchto produktů obsahují NEOBOTANICS CBD balzámy a gely vedle oleje z konopných semen také vysoký a standardizovaný obsah kanabidiolu (CBD) a synergicky působícího terpenu (viz výše zmiňovaný Entourage efekt). Vlastní CBD je pro NEOBOTANICS produkty získáván pokročilými extrakčními a separačními metodami z technického konopí. Toto konopí je pěstováno metodami udržitelného zemědělství farmáři v Evropské Unii, s použitím zde certifikovaných odrůd.

 To ovšem není vše, na co je důležité se při výběru produktu soustředit, klíčovou roli nehraje ani tolik obsah CBD v produktu, jako použitá formulace, přičemž vhodná formulace se liší dle aplikace. Pro ošetření povrchových kožních problémů jsou proto vhodné spíše balzámy a masti, v nichž je CBD rozpuštěno v oleji. V této formě se však CBD do pokožky prakticky nevstřebá a zůstane pouze zejména na jejím povrchu. Pokud chceme působit na problémy v hlubších vrstvách pokožky, je pro účinnou penetraci CBD potřeba jeho zapouzdření do „nano-kuliček“, ať již ve formě nanoemulzí či liposomálních systémů.

Shop now

Vyzkoušejte naše funkční gely proti cellulitidě ve výhodných setech